Učni úspěšně reprezentovali na mezinárodní soutěži ZLATÝ POHÁR LINDE

Studenti 2. ročníku učebního oboru Opravář zemdědělských strojů naši školu reprezentovali na 14. ročníku mezinárodní soutěže žáků středních škol ve svařování - ZLATÝ POHÁR LINDE. Soutěž se uskutečnila ve Frýdku-Místku za účasti žáků z České republiky, Slovenska, Polska, Rakouska, Německa a Ukrajiny.
Jan Humpolík se v metodě svařování ZK 311 - svařování plamenem umístil na 12. místě v praktické části a 11. místě v teorii mezi 30-ti účastníky.

Úspěch v celostátní soutěži studentů 4. ročníků oboru Agropodnikání

Ve dnech 15. a 16. dubna se v Přerově pod záštitou SŠZe Přerov uskutečnil další ročník celostátní soutěže studentů čtvrtých ročníků oboru Agropodnikání. Akce se koná z pověření výkonné rady Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru.
Letos se soutěže zúčastnil student 4.A Martin Humlíček a v konkurenci 28 soutěžících obsadil nádherné PRVNÍ místo. Soutěžilo se v teoretických znalostech - písemný test, praktických zkušenostech - poznávání, manipulace se zvířaty, obsluha strojů, ekonomické výpočty a v jízdě zručnosti traktorem s vlečkou.

Postup pro zadávání absolventských prací

Postup pro zadání tématu absolventské práce je následující:
1) student si vybere téma a potencionálního vedoucího AP (pedagoga školy), osloví jej s vlastním návrhem tématu a dohodnou se
2) student má představu o tématu a osloví vedoucího podle okruhu zpracovávaného obsahu AP:
a) ekonomika - Ing. Dospíšil, Ing. Janoušková, Mgr. Dufek
b) zemědělství - Ing. Bačovský, Ing. Bačovská, Ing. Janoušek, Ing. Krejčí, Ing. Heger, Ing. Visingr
c) cestovní ruch - Ing.Bačovská, Mgr. Solař, Ing. Dospíšil, Ing. Linhartová
d) ekologie - Mgr. Solař, Ing. Krejčí
Po konzultaci s vedoucím upřesní téma a dohodnou se
3) student nemá představu o tématu - konzultuje zadání s Mgr. Solařem
4) Všichni studenti nahlásí témata AP nebo provedou konzultace u Mgr. Solaře do konce zkouškového období za 4 semestr.
5) V říjnu 2010 obdrží písemné zadání AP

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení nástavbových oborů pro školní rok 2010/2011

Vážení studenti, uchazeči o studium nástavbových oborů!
Ředitel školy vyhlašuje výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2010/2011 v nástavbových oborech Dopravní provoz a Podnikání v oborech.
Výsledky jsou uvedeny v dokumentu, který je přílohou tohoto oznámení. Pořadí výsledků je uvedeno dle čísla jednacího, které Vám bylo přiděleno v rámci přijímacího řízení.
V případě nejasností se obraťte na zástupce ředitele školy Mgr. Miroslava Nováka, tel. 566 550 917.

Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2010/2011

Vážení rodiče, vážení uchazeči o studium na naší škole!
Ředitel školy vyhlašuje výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2010/2011 v maturitních a učebních oborech.
Výsledky jsou uvedeny v dokumentu, který je přílohou tohoto oznámení. Pořadí výsledků je uvedeno dle čísla jednacího, které Vám bylo přiděleno v rámci přijímacího řízení. Zároveň připojujeme i doplňující informace pro uchazeče o studium v učebních oborech typu E.
V případě nejasností se obraťte na zástupce ředitele školy Mgr. Mirka Nováka, tel. 566 550 917.

Zveřejnění Školních vzdělávacích programů VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem

V sekci Dokumenty - ŠVP jsme uveřejnili zkrácené verze Školních vzdělávacích programů, podle kterých se od tohoto školního roku vyučuje.

Výsledky lyžařských závodů KARASÍN 2010

Za slunečného počasí a hojné účasti závodníků se ve středu 24.2.2010 v lyžařském areálu Karasín uskutečnily lyžařské závody ve sjezdovém lyžování.
Nejenom, že jsme si společně zalyžovali, ale závodníci se postarali o napínavé klání mezi lyžaři a snowboardisty.
Celkové výsledky Vám přinášíme v příloze a těšíme se na další ročník lyžařských závodů. Organizátoři SK VOŠ a SOŠ Bystřice n.P. tímto děkují za podporu panu Jedličkovi a lyžařskému areálu KARASÍN.

Vyhlášení přijímacího řízení ke studiu na VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem pro školní rok 2010/2011

Vážení zájemci o studium na naší škole!
Vyhlásili jsme termíny a podmínky přijímání studentů pro školní rok 2010/2011. Podrobnosti přijímacího řízení jsou uvedeny v příloze tohoto článku ve formátu pdf.
Podrobnější informace o nabízených studijních a učebních oborech naleznete v sekci Studijní obory - SOŠ.

Syndikovat obsah