Informace školy

Verze pro tisk

Termíny přijímacích zkoušek na VOŠ a SOŠ

Přijímací zkoušky na SOŠ
Přijímací zkoušky na VOŠ

Termíny maturitních a závěrečných zkoušek

Maturitní zkoušky
Závěrečné zkoušky

Důležíté termíny pro studenty VOŠ

Informace pro VOŠ

Významné akce, kterých se škola účastní

Významné akce školy