OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Verze pro tisk
OPVK

OPVK CZ.1.07/1.2.37/01.0018 - Rovné příležitosti pro všechny na SOŠ Bystřice nad Pernštejnem
Podstatou projektu je podpořit začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) mezi ostatní žáky na SOŠ v Bystřici pod Pernštejnem.

OPVK CZ.1.07/1.3.50/01.0024 - Moderní výukové metody a využití ICT ve výuce všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů
Projekt je zaměřen na zvýšení znalostí a dovedností učitelů škol při práci s informačními technologiemi.

OPVK CZ.1.07/1.5.00/34.0362 - EU peníze školám
Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice.

OPVK CZ.1.07/1.1.00/44.0003 - Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost