Moderní výukové metody a využití ICT ve výuce všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů

Verze pro tisk
OPVK

Moderní výukové metody a využití ICT ve výuce všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů

Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.50/01.0024
Tento projekt je finančně podpořen ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu

Datum zahájení projektu: 1.2.2012
Datum ukončení projektu: 31.8.2014

Stručný obsah projektu:
Projekt je zaměřen na zvýšení znalostí a dovedností učitelů škol při práci s informačními technologiemi. Především půjde o zvýšení dovedností práce s ICT při vytváření a volbě programů vhodných pro výuku u předmětů, které přímo s ICT nesouvisejí.
Hlavním výstupem projektu jsou mimo proškolených cílových skupin v souladu s požadavky praxe také zpracované kvalitní učební podklady.

Cíle projektu:
Zvolit si správný program, umět najít souvislosti v mezipředmětových vztazích a aplikovat při výuce a při naplňování školních vzdělávacích plánů poznatky ICT je hlavním cílem projektu. Důležitým úkolem tohoto programu je vytvoření systému vzdělávání a jeho zavedením naučit učitele přírodovědných, humanitních, jazykových a dalších předmětů orientovat se v široké nabídce výukových podpůrných programů, umět tyto programy aplikovat pro svůj předmět a v praxi je využívat s aplikací současných technologických možností ICT.
Účastníci jednotlivých kurzů získají návyky práce s e-learningem, které budou nadále při své práci rozvíjet a přizpůsobovat potřebám na své škole i svému předmětu. Také diagnostika žáků a studentů bude vycházet z potřeb a zvyklostí škol, protože vyučující budou moci doplňovat tyto programy dle své volby.
Hlavní cílovou skupinou jsou pedagogové žadatele a potenciálně i další zájemci z řad pedagogických pracovníků ostatních škol v kraji Vysočina.

Klíčové aktivity projektu:

1) Pracovní semináře
2) Školení lektorů
3) Příprava modulových kurzů
4) Školení pedagogických pracovníků
5) Hodnocení a evaluace multimediálních výukových materiálů