Doprava

Verze pro tisk

Doprava pro veřejnost

■ počítají se celkem ujeté km
cena je bez DPH
■ jsme plátci DPH

autobusem Karosa C735 - 45 míst
platnost cen od 1.3.2012
Cena za 1 km 23,- Kč
Čekání (provozní prostoj) za každých započatých 15 minut 37,50 Kč
Při opakovaných jízdách pro 1 zákazníka 22,- Kč
Započítávání mýtného do sazby za ujetý 1km při jízdě po dálnici, rychlostní silnici a silnici I. třídy s platbou mýtného 3,33 Kč/km
Při dopravě do celkového počtu 100 ujetých kilometrů se účtuje cena podle individuální dohody v rozmezí 500,- až 700,- Kč za 1 hodinu
provozu vozidla bez DPH 20%.
autobusem FORD TRANSIT 350L – 13 míst
platnost cen od 1.3.2012
Cena za 1 km 19,- Kč
Čekání (provozní prostoj) za každých započatých 15 minut 37,50 Kč
Při opakovaných jízdách pro 1 zákazníka 18,- Kč

Více informací podá Ing. Tomáš Krejčí
tel.: 566 686 437
mob.: 732 683 564
email: krejci.tomas@szesby.cz