Nový termín školení Nakládání s přípravky na ochranu rostlin