2.AGA

Cyklokurz

Zájemci, kteří by se chtěli účastnit cykloturistického kurzu od 17.5. do 21.5., se mohou tento týden nahlásit u Mgr. Solaře.
Kurz bude probíhat v campu v Borové u Poličky, cena 690 Kč.

Postup pro zadávání absolventských prací

Postup pro zadání tématu absolventské práce je následující:
1) student si vybere téma a potencionálního vedoucího AP (pedagoga školy), osloví jej s vlastním návrhem tématu a dohodnou se
2) student má představu o tématu a osloví vedoucího podle okruhu zpracovávaného obsahu AP:
a) ekonomika - Ing. Dospíšil, Ing. Janoušková, Mgr. Dufek
b) zemědělství - Ing. Bačovský, Ing. Bačovská, Ing. Janoušek, Ing. Krejčí, Ing. Heger, Ing. Visingr
c) cestovní ruch - Ing.Bačovská, Mgr. Solař, Ing. Dospíšil, Ing. Linhartová
d) ekologie - Mgr. Solař, Ing. Krejčí
Po konzultaci s vedoucím upřesní téma a dohodnou se
3) student nemá představu o tématu - konzultuje zadání s Mgr. Solařem
4) Všichni studenti nahlásí témata AP nebo provedou konzultace u Mgr. Solaře do konce zkouškového období za 4 semestr.
5) V říjnu 2010 obdrží písemné zadání AP

Syndikovat obsah