OPVK 1.2 - Propagace

Aktuální stav projektu

V průběhu měsíce ledna byla úspěšně ukončena jedna z klíčových aktivit projektu – doplňkové pedagogické studium speciální pedagogiky čtyř pracovníků školy. Všichni čtyři pedagogové své studium na Technické Univerzitě v Liberci zdárně zakončili závěrečnou zkouškou.

Leták OPVK 1.2

Leták OPVK 1.2
Podstatou projektu je podpořit začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) mezi ostatní žáky na SOŠ v Bystřici pod Pernštejnem.

Rovné příležitosti pro všechny na SOŠ Bystřice nad Pernštejnem

OPVK

Rovné příležitosti pro všechny na SOŠ Bystřice nad Pernštejnem

Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.37/01.0018
Tento projekt je finančně podpořen ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu

Datum zahájení projektu: 1.2.2012
Datum ukončení projektu: 31.1.2015

Stručný obsah projektu:

Syndikovat obsah