• Přijďte nabrat informace o škole, jejích partnerech a vyzkoušet si nabízené aktivity.

  • Ve dnech 21. a 22. října se naši studenti 4. ročníku Agropodnikání zúčastnili studentské soutěže v rámci tradičních Bramborářských dnů v Havlíčkově Brodě.
  • Ve čtvrtek 21. října 2021 se uskutečnil projektový den v rámci projektu Šablony II. Naši studenti oboru Agropodnikání se seznámili se zemědělským podnikem ZD Mezilesí Telecí.
  • Informační schůzka k plánované stáži v italském Milánu se uskuteční v úterý 12.10.2021 od 13:30 ve sborovně školy. 

  • Ve čtvrtek 7. 10. 2021 proběhl sportovní den na atletickém stadioně Tomáše Dvořáka.
  • Vzhledem ke skutečnosti, že v pondělí 27.9.2021 bude probíhat dlouhodobě plánované školení zaměstnanců, všichni žáci školy mají v pondělí před státním svátkem ředitelské volno.

  • Ve dnech 10. – 12. 9. 2021 v areálu naší školy proběhla tradiční Výstava drobného zvířectva, na jejíž organizaci se jako každý rok podíleli také naši studenti oboru Agropodnikání.
  • Ve středu 7. 9. 2021 se studenti zemědělských oborů Agropodnikání a Farmař zúčastnili exkurze Animal Tech 2021 v Brně.
  • Ve středu zahájíme nový školní rok 2021/22. Rozpis učeben pro jednotlivé třídy i s třídními učiteli (u některých tříd došlo ke změnám) je v přiloženém souboru.

    Podle pokynů MŠMT budou žáci první školní den preventivně testováni (následně 6. a 9. září). Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. V těchto případech předloží žák třídnímu učiteli první den příslušné potvrzení, které si nesmí zapomenout.