• Vzhledem ke skutečnosti, že v pondělí 27.9.2021 bude probíhat dlouhodobě plánované školení zaměstnanců, všichni žáci školy mají v pondělí před státním svátkem ředitelské volno.

 • Ve dnech 10. – 12. 9. 2021 v areálu naší školy proběhla tradiční Výstava drobného zvířectva, na jejíž organizaci se jako každý rok podíleli také naši studenti oboru Agropodnikání.
 • Ve středu 7. 9. 2021 se studenti zemědělských oborů Agropodnikání a Farmař zúčastnili exkurze Animal Tech 2021 v Brně.
 • Ve středu zahájíme nový školní rok 2021/22. Rozpis učeben pro jednotlivé třídy i s třídními učiteli (u některých tříd došlo ke změnám) je v přiloženém souboru.

  Podle pokynů MŠMT budou žáci první školní den preventivně testováni (následně 6. a 9. září). Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. V těchto případech předloží žák třídnímu učiteli první den příslušné potvrzení, které si nesmí zapomenout.

 • V přiložených souborech najdete důležité informace pro zahájení školního roku 2021/22

 • Ředitel školy dnes vyhlásil 3. kolo přijímacího řízení na Střední odbornou školu. Podrobnosti a kritéria jsou uvedeny v přiložených souborech podle typu oborů.

 •  

  Vážení uchazeči o studium VOŠ,

  Velice si vážíme Vašeho zájmu, který jste projevili podáním přihlášky ke studiu na naší Vyšší odborné škole.

  Vzhledem k nízkému počtu uchazečů ředitel školy rozhodl, že pro školní rok 2021/2022 se 1. ročník oboru Agroturistika na VOŠ neotvírá.

 • V pátek 18. června 2021 proběhlo na sále domova mládeže slavnostní vyřazení absolventů učebních oborů.
 • V pátek 11. června se žáci tříd 2. FA, 1. AP a 2. CR zúčastnili pěšího výletu na Domanínský rybník.