•  

  VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem nabízí k prodeji vyřazený nepotřebný majetek – kolový traktor ZETOR 7011. Podrobnější informace k předkládání nabídek jsou zde v příloze včetně současných fotografií traktoru. Případným zájemcům o nákup stroje umožníme prohlídku v úterý 20.4.2021 od 15:00 do 15:30 v areálu VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343, Bystřice nad Pernštejnem. Podrobnější informace lze získat na telefonním čísle 732683564 nebo na mailu krejci.tomas@szesby.cz - Ing. Tomáš Krejčí.

   

 • Na základě četných dotazů zveřejňujeme následující informaci:

  Vzhledem k posunu termínů pro jednotné přijímací zkoušky na střední školy, je nebližším datem, kdy může škola zveřejnit pořadí uchazečů a tedy i vydat rozhodnutí o přijetí, 19. květen 2021, nejpozdějším je 21. květen 2021. Proto je posunut i termín pro odevzdání zápisových lístků na Vámi zvolenou střední školu. Zápisový lístek můžete odevzdat podle zákona na naší škole nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění pořadí uchazečů, tedy nejdéle do 4.6. 2021.

 • Ředitel VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem rozhodl o nepotřebnosti stroje ZETOR 7011. Prodej tohoto zařízení proběhne obálkovou metodou po schválení zřizovatelem školy - Krajem Vysočina. Nejzazší termín vyhlášení prodeje je naplánován do konce měsíce dubna.

 •  

  Oproti úpravám, které představilo ministerstvo školství v lednu, dochází k následujícím změnám:

 • Vážení návštěvníci, příznivci školy a uchazeči o studium, máte k dispozici první verzi virtuální prohlídky školy:

  Škola a svářečská dílna: https://my.matterport.com/show/?m=WAbLzfc7jD1

  Dílny na ulici Kulturní: https://my.matterport.com/show/?m=5boLS5xg77P

 • Přestože jsme všichni doufali v návrat alespoň některých studentů do školy, situace je jiná. Na základě krizového opatření vlády č. 200 ze dne 26.2.2021 střední školy nadále poskytují vzdělávání distančním způsobem. Osobní konzultace a konání opravných a komisionálních zkoušek jsou zatím možné.

  Věřte, že uděláme vše pro to, abychom se s Vámi osobně setkali v co nejbližším termínu.

   

 • Ředitel školy vyhlásil termíny a upravené podmínky pro konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021.
 • Ředitel školy vyhlásil termíny a upravené podmínky pro konání maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021.
 • V systému Bakaláři bude od středy 27.1.2021 zveřejněna pololetní klasifikace žáků naší školy.