• I toto je ukázka přípravy na maturitu.

  • Takto vypadá výuka praxe za mimořádného stavu

  • Vážení zákazníci! Vzhledem k nařízením vlády ČR v souvislosti s nouzovým stavem a karanténou pro obyvatele ČR je naše autoškola do odvolání uzavřena.
  • I takovou podobu mohou mít domácí přípravy našich pedagogů
  • Důsledky opatření k zamezení pandemie doléhají na každého z nás. Došlo k zastavení mnoha důležitých činností, samozřejmě včetně výuky ve školách. Karanténa a nutnost návratu do svých domovů také připravily české zemědělství a lesnictví o tisíce pracovníků, a to právě v době začátku vegetačního období. Na situaci bylo proto nutno okamžitě reagovat, neboť práce v oborech závislých na přírodě nejdou odložit.
  • Nazdar agroturisti, na vědomí předávám rozhodnutí vedení školy. Mimořádná situace vyžaduje mimořádná opatření - tedy organizace aktuálního semestru bude vypadat takto:
  • Milí studenti VOŠ, určitě jste zaznamenali zprávy ohledně závěrečných zkoušek, tiskovou zprávu MŠMT, nebo něco jiného.
  • Z tiskové zprávy MŠMT: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru představilo plán, jak by mohly proběhnout jednotné přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturita.
  • Výsledky přijímacího řízení na VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem pro školní rok 2020/2021 na učební obory jsou v přiložených souborech.