• Milí studenti, blíží rychle se doba, kdy se do školy vrátí studenti a žáci posledních ročníků. Než přijdete 11. května do naší školy, je třeba se seznámit s hygienickými a dalšími podmínkami Vaší přítomnosti.
  • Podle stávajícího harmonogramu otevírání škol byly nastaveny termíny pro praktickou maturitní zkoušku.Obor Cestovní ruch: středa 27.5.2020 od 7:00  hodin. Obor Agropodnikání: čtvrtek 28.5.2020 od 7:00 hodin. Blilžší podmínky průběhu budou upřesněny.

     

  • Návrh MŠMT počítá s tím, že tam, kde z organizačních a provozních důvodů nebude možné praktickou maturitní zkoušku konat tak, jak bylo původně stanoveno, může ředitel školy upravit podmínky konání této zkoušky (například realizovat v prostředí školy).
  • I toto je ukázka přípravy na maturitu.

  • Takto vypadá výuka praxe za mimořádného stavu

  • Vážení zákazníci! Vzhledem k nařízením vlády ČR v souvislosti s nouzovým stavem a karanténou pro obyvatele ČR je naše autoškola do odvolání uzavřena.
  • I takovou podobu mohou mít domácí přípravy našich pedagogů
  • Důsledky opatření k zamezení pandemie doléhají na každého z nás. Došlo k zastavení mnoha důležitých činností, samozřejmě včetně výuky ve školách. Karanténa a nutnost návratu do svých domovů také připravily české zemědělství a lesnictví o tisíce pracovníků, a to právě v době začátku vegetačního období. Na situaci bylo proto nutno okamžitě reagovat, neboť práce v oborech závislých na přírodě nejdou odložit.
  • Nazdar agroturisti, na vědomí předávám rozhodnutí vedení školy. Mimořádná situace vyžaduje mimořádná opatření - tedy organizace aktuálního semestru bude vypadat takto: