• V úterý 5.4.2022 se žáci oborů Agropodnikání a Kuchařské práce zúčastnili exkurze v rámci předmětů Zpracování zemědělských produktů a Odborný výcvik.
  • Ve středu 13. dubna 2022 od 15:00 do 17:00 proběhnou schůzky s rodiči (zákonnými zástupci) žáků. Třídní učitelé je budou informovat o prospěchu, průběhu a výsledcích vzdělávání, či o případných problémech.
  • Včera jsme obhajobami závěrečných prací ukončili letošní běh kurzu pro výkon obecných zemědělských činností. Všichni frekventanti splnili náročné podmínky zápočtů výukových modulů a úspěšně obhájili svoje závěrečné práce. Všem přejeme mnoho úspěchů v jejich dalším podnikání.

  • Dne 24. 3. 2022 jsme se zúčastnili 4. ročníku Memoriálu Petra Vejvody v halové kopané středních škol ve Žďáře nad Sázavou.
  • Uchazečům o maturitní obory zítra zasíláme poštou pozvánku k jednotné přijímací zkoušce. Všem zájemcům garantujeme přijetí ke studiu ve zvoleném oboru, podmínkou je absolvování JPZ.

  • V pátek 18. března 2022 se na sále domova mládeže konal studentský bál, kde si studenti závěrečných ročníků předali slavnostní šerpy a stužky.
  • Co dělat s nepotřebnými sklenicemi od marmelády nebo kečupu? Můžeme je vyhodit anebo znovu použít. Některé žákyně pod vedením paní vychovatelky Kulíškové se rozhodly o další využití nepotřebných sklenic a obnovení jejich vzhledu.
  • Milí uchazeči, děkujeme za Vaše přihlášky ke studiu na naší škole. Již minulý týden odešly informace pro zájemce o učební obory H, že splnili kritéria, zadaná ve vyhlášení přijímacího řízení a budou přijati bez přijímacích zkoušek.
  • V uplynulém týdnu jsme měli možnost se seznámit s prací záchranářů a vyzkoušet si, jak je to těžké zachraňovat životy a zdraví lidí. Díky za obrovskou zkušenost!

    Více foto na FB profilu školy