• Ředitel školy vyhlásil 2. kolo přijímacího řízení na učební obory H a E střední odborné školy. Bližší podrobnosti, termíny a počty přijímaných uchazečů jsou v přiloženém souboru.

  • Domácí odborný výcvik pro obor Kuchařské práce

  • Vážení zákazníci! Vedení autoškoly a školicího střediska Vás informuje, že od 27.4.2020 je Autoškola VOŠ a SOŠ opět v plném provozu. Hlásit se tedy můžete na všechny kurzy a školení.
  • Pokyny pro Vaši přítomnost ve škole od 11.5.2020 najdete na webové aplikaci Bakalářů ve zprávách Komens. Přečtěte, prostudujte a zašlete Vaši reakci.

  • Všichni žáci a studenti, kteří chtějí chodit ve škole na obědy od 11. května (ti, pro které se škola otevírá), si musí přihlásit stravu podle stávajících pravidel.

  • Milí studenti, blíží rychle se doba, kdy se do školy vrátí studenti a žáci posledních ročníků. Než přijdete 11. května do naší školy, je třeba se seznámit s hygienickými a dalšími podmínkami Vaší přítomnosti.
  • Podle stávajícího harmonogramu otevírání škol byly nastaveny termíny pro praktickou maturitní zkoušku.Obor Cestovní ruch: středa 27.5.2020 od 7:00  hodin. Obor Agropodnikání: čtvrtek 28.5.2020 od 7:00 hodin. Blilžší podmínky průběhu budou upřesněny.

     

  • Návrh MŠMT počítá s tím, že tam, kde z organizačních a provozních důvodů nebude možné praktickou maturitní zkoušku konat tak, jak bylo původně stanoveno, může ředitel školy upravit podmínky konání této zkoušky (například realizovat v prostředí školy).
  • I toto je ukázka přípravy na maturitu.