Všem studentům a žákům školy!

Vzhledem k nouzovému stavu je zakázána osobní přítomnost studentů ve škole. Výuka bude probíhat vzdálenou formou. Komunikace vyučujících s žáky bude probíhat prostřednictvím webového rozhraní systému Bakaláři v modulu Komens. Zde se studenti dozví, jakým způsobem bude probíhat výuka jednotlivých předmětů. Webové stránky školy a Facebook školy budou sloužit pouze ke zveřejnění oficiálních pokynů školy. Prosíme, řiďte se pokyny vyučujících.

Informace Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol

Ministerstvo zdravotnictví zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu. Opatření se týká všech žáků a studentů základních škol, základních škol speciálních, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a je platné až do odvolání. Zákaz se týká i jiných akcí pořádaných školou pro žáky a studenty a také praktického vyučování včetně odborného výcviku.

Škola online

Odkazy na online systémy školy.

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin tříd a suplování.

Moodle

Online výukový systém.

Bakaláři

Elektronická třídní kniha.

Strava

Přihlášení a odhlášení stravy.