Agropodnikání

Paragraphs

Kód oboru: 41-41-M/01

Motivace

 • Máš blízko k zemědělství, přírodě a krajině, máte rodinnou farmu?
 • Baví Tě pěstitelství a práce se zvířaty?
 • Chceš se vyznat v problematice soukromého podnikání?
 • Chceš se naučit porozumět nejnovějším zemědělským technologiím a technice?

Popis studia

 • čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
 • příprava pro studium na vysoké škole
 • kombinace všeobecně vzdělávacích, odborných zemědělských a ekonomických předmětů
 • možnost profilace absolventa volbou zaměření volitelného předmětu (chov koní, ovocnictví a zelinářství, myslivost)
 • nejžádanější pracovní pozice v zemědělských subjektech

 

Uplatnění absolventa -  „Čím budu“

 • pozice ve výrobních provozech, v zemědělské prvovýrobě, ve službách
 • pracovník v agroturistice, agronom, zootechnik, mechanizátor
 • šlechtitel, vedoucí provozu zpracovatelského průmyslu, plemenář
 • poradce v oblasti zemědělství
 • prodejce zemědělské techniky, stájové mechanizace nebo krmiv

Bonusy

 • zdarma řidičský průkaz skupin B, T
 • certifikáty pro odbornou způsobilost
 • firemní stipendia, reálná praxe ve firmách
 • možnost zahraničních stáží
 • 100% uplatnitelnost na trhu práce

Přijímací řízení na SOŠ - maturitní obory (M)

Paragraphs

Vyhlášení přijímací řízení na SOŠ
Termín odevzdání přihlášky na SOŠ - obory M, H, E
Termíny přijímacího řízení na SOŠ - maturitní obory (M)
Čtyřleté obory vzdělávání – maturitní obory skupiny M, denní studium přijímací zkouška proběhne formou centrálně zadávaných jednotných testů společ
Kritéria přijímacích zkoušek na maturitní obory (M)