Agroturistika

Paragraphs

Kód oboru: 41-31-N/02

 • Zajímá tě zemědělství a oblast služeb a cestovního ruchu?
 • Chceš být  nezávislý na současné společnosti?
 • Jsou pro Tebe ekologické a environmentální aspekty života důležité?

Popis studia

 • Jediný obor na VOŠ v rámci ČR
 • Unikátní propojení zemědělské výroby a managementu služeb
 • Možnost profilace a zaměření na vybrané oblasti profesní orientace
 • Kombinace odborné, ekonomické a jazykové přípravy na podnikání

Uplatnění absolventa -  „Čím budu“

 • Samostatné podnikání v oblasti zemědělství, agroturistiky, ekoturistiky a ekoagroturistiky
 • Pozice vedoucích pracovníků v subjektech zemědělské prvovýroby a zpracovatelských provozech
 • Práce ve státní správě a samosprávě
 • Pozice vedoucích pracovníků v oblasti služeb cestovního ruchu

Bonusy

 • Certifikáty pro odbornou způsobilost
 • Možnost využití nabídky doplňkové činnosti školy (autoškola, svářečská škola apod.)
 • Dlouhodobá zahraniční praxe v průběhu studia
 • Zájmové aktivity (jezdecký klub, ustájení koní, kynologie, včelařství)

Přijímací řízení na VOŠ

Paragraphs

Základní informace k přijímacímu řízení Ve znění §64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
Kritéria pro přijímací zkoušky VOŠ
Termíny odevzdání přihlášek a přijímacího řízení na VOŠ
Sekretariát školy
Zástupce ředitele
Ředitel školy