Ceník stravování

zaměstnanec - oběd 35,- Kč
zaměstnanec - večeře 30,- Kč
student - oběd 35,- Kč
cizí strávníci - oběd na jídelně (10% DPH) 81,- Kč
cizí strávníci - oběd do jídlonosiče (15% DPH) 84,- Kč


Pro ubytované studenty na DM:

snídaně 21,- Kč
svačina 17,- Kč
oběd 35,- Kč
večeře 30,- Kč

Platnost od 1. 6. 2020. Ceny platí v době běžného provozu školy.

V době volna a prázdnin jsou ceny dohodou

  • podle věkových kategorií
  • podle počtu strávníků
  • podle požadavků na složení stravy (ovoce, pitný režim)