Kontakty

Kontakt

AGTS Bystřice nad Pernštejnem

Dr. Veselého 343
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 686 401
e-mail: info@agts.cz

Adresa pro oficiální podání (bude evidováno ve spisové službě)
e-mail: e-podatelna@agts.cz

IČO: 48895504
DIČ: CZ48895504

ID datové schránky: d32trkn

Číslo účtu: 6015-34624751/0100

RED-IZO: 600 015 891

IZO VOŠ: 110 032 420
IZO SŠ: 102 943 541
IZO DM:  108 027 406
IZO ŠJ: 103 255 168

Na výše uvedeném pracovišti jsou přijímána osobní a poštovní listovní podání. V případě, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný (poškozený) a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, poškozený dokument organizace dále nezpracovává.

Pro urychlení zpracování doručených podání uvádějte č. j. nebo vyřizujícího zaměstnance, pokud jsou Vám známy.

Ředitel

Mgr. Miroslav Novák

tel.: 566 686 403
e-mail: novak.mirek@agts.cz

Asistentka ředitele

Veronika Dlouhá, DiS.

tel: 566 686 401
e-mail: dlouha.veronika@agts.cz

Zástupce ředitele

Mgr. Ivo Solař

mobil: 737 947 480
tel.: 566 686 404
e-mail: solar.ivo@agts.cz

Zástupce ředitele pro doplňkovou činnost

Ing. Tomáš Krejčí

mobil: 732 683 564
tel.: 566 686 437
e-mail: krejci.tomas@agts.cz

Výchovný poradce

Ing. Kateřina Makovská

mobil: 604 319 638
tel.: 566 686 425
e-mail: makovska.katerina@agts.cz

Školní psycholog

PhDr. Jitka Bukáčková

mobil: 605 261 011
tel.: 566 686 439
e-mail: bukackova.jitka@agts.cz