Pozvánka na úvodní setkání rodičů žáků 1. ročníků SOŠ

Zveme Vás na úvodní setkání rodičů nových žáků a studentů 1. ročníků naší školy.
Schůzka proběhne v pondělí 2. 9. 2019 ihned po slavnostním zahájení školního roku v sále Domova mládeže.
Na schůzce Vám budou, po krátkém seznámení se školou, představeny nástroje komunikace s třídními učiteli, vedením školy i učiteli, dozvíte se informace o možnostech sledování absence a průběžné klasifikace prostřednictvím internetu nebo mobilních telefonů. Budete seznámeni s průběhem a organizací odborného výcviku, praxí, povinného lyžařského kurzu i s činností Studentského klubu Bystřicko, z.s. a dalšími možnostmi vyžití Vašich dětí na naší škole.

Vybraným učebním oborům budou objasněny stipendijní programy. Najdeme prostor i pro diskusi, Vaše návrhy a náměty.

Z těchto důvodů je Vaše účast na této schůzce nutná.

Těšíme se na setkání s Vámi a na další úspěšnou spolupráci při vzdělávání a výchově Vašich potomků.