Nazdar agroturisti,
na vědomí předávám rozhodnutí vedení školy. Mimořádná situace vyžaduje mimořádná opatření - tedy organizace aktuálního semestru bude vypadat takto:

Nastává Vám od pondělí zápočtový týden - vzhledem k tomu, že nemůžete být přítomni a spousta aktivit nejde udělat dálkovým způsobem, jsme nuceni upravit termíny Vašeho letního semestru na VOŠ jinak.

Zápočtový týden pro Vás začne běžet 2. den od otevření školy. Současně můžete plánovat i plnění studijních povinností - zkoušky a klasifikované zápočty - se svými vyučujícími tak, aby zkouškové období skončilo do 20 dnů od otevření školy.
Pokud máte svoje povinnosti splněny, mohou udělovat učitelé zápočty a další klasifikaci i průběžně, zápis do indexů bude probíhat až při Vaší přítomnosti ve škole.

Předpokládám, že povinná letní prázdninová praxe bude řešena s Ing. Krejčím, informaci dostanete, jakmile to bude možné.

Zasláno přes Komens 3.4.2020