Důsledky opatření k zamezení pandemie doléhají na každého z nás. Došlo k zastavení mnoha důležitých činností, samozřejmě včetně výuky ve školách. Karanténa a nutnost návratu do svých domovů také připravily české zemědělství a lesnictví o tisíce pracovníků, a to právě v době začátku vegetačního období. Na situaci bylo proto nutno okamžitě reagovat, neboť práce v oborech závislých na přírodě nejdou odložit. Jako první reagovalo ministerstvo zemědělství spolu s oborovými univerzitami a společně vyzvaly studenty, aby se aktivně zapojili do pomoci celému sektoru. Odezva byla blesková, během několika dní se studenti začali hlásit a nyní jsou již mnohé kapacity kompletně naplněny. V těchto dnech tak již první žáci a studenti vysazují desetitisíce stromků ve státních lesích a další se zapojí například při založení úrody zeleniny, při sklizni chřestu či při takzvaném jarním drátkování na chmelnicích.

S další iniciativou zareagoval stejně rychle také Zemědělský svaz ČR, když vytvořil přehlednou online databázi nabídek prací a poptávek zaměstnanců a dobrovolníků.

Další stovky dobrovolníků pak pomáhají v rámci neziskových organizací, které se zabývají ochranou přírody a krajiny. I přesto, že se většina činností vykonává ve venkovním prostředí, základním pravidlem pro všechny studenty je vždy práce v malých skupinách a v dostatečných vzdálenostech od sebe.

Svoji pomocnou ruku jsme přidali i my a veškeré dobrovolnické i profesionální aktivity zapojených subjektů zveřejňujeme na jednom místě. Celkový přehled je tak dostupný jedním kliknutím na linktr.ee/zemedelskaskola

Děkujeme všem, kteří se i v momentální obtížné situaci zapojují a pomáhají.