Podle stávajícího harmonogramu otevírání škol byly nastaveny termíny pro praktickou maturitní zkoušku.Obor Cestovní ruch: středa 27.5.2020 od 7:00  hodin. Obor Agropodnikání: čtvrtek 28.5.2020 od 7:00 hodin. Blilžší podmínky průběhu budou upřesněny.