Milí studenti, blíží rychle se doba, kdy se do školy vrátí studenti a žáci posledních ročníků. Než přijdete 11. května do naší školy, je třeba se seznámit s hygienickými a dalšími podmínkami Vaší přítomnosti. Stručný výtah z pokynů MŠMT je pro Vás zveřejněn v přoloženém souboru. Najdete zde i prohlášení, které od Vás budeme hned první den vyžadovat. Doporučujeme jej vytisknout, podepsat a odevzdat TU.