Přijetí do vyššího ročníku

Jak vyřídit přijetí do vyššího ročníku?

  1. Stáhněte si formulář
  2. Vyplňte požadované údaje
  3. Vytiskněte
  4. Podepište (za studenty, kteří nejsou plnoletí, zákonný zástupce vyplní údaje o své osobě a podepíše)
  5. Formulář odevzdejte:
    • vytištěný formulář odevzdejte v kanceláři školy asistentce ředitele
    • nebo formulář naskenujte a zašlete na e-mailovou adresu info@szesby.cz

Vaše žádost by měla být v co nejkratší lhůtě vyřízena a Vy si rozhodnutí vyzvednete v kanceláři školy, nebo Vám přijde domů poštou.

Formulář žádosti o přijetí do vyššího ročníku

Náhled formuláře žádosti o přijetí do vyššího ročníku

Formulář žádosti o přijetí do vyššího ročníku při přestupu z jiné školy.