Podle dopisu Ministra školství ze dne 27.5.2020 se od 8. června 2020 umožňuje osobní přítomnost žáků nižších ročníků středních škol za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konání konzultací či třídních hodin. Hlavní vzdělávací aktivitou bude do 30. června 2020 vzdělávání na dálku.

Na základě rozhodnutí vedení školy budeme realizovat individuální konzultace po dohodě s třídními učiteli a vyučujícími jednotlivých předmětů.

Do pátku 5. června 2020 budete mít ve webové aplikaci hodnocení (návrh známky) za předměty aktuálního ročníku. Pokud nebudete spokojeni s navrženou klasifikací, kontaktujte třídního učitele a dohodněte individuálně způsob opravy klasifikace – přezkoušení vyučujícím nebo komisionální zkoušku tak, aby konečná klasifikace byla uzavřena do pátku 26. června 2020. Informaci o předávání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 dostanete od svých třídních učitelů.

Pokud budete osobně přítomni ve škole za účelem konzultace, zkoušky, vyzvednutí osobních věcí, předávání pomůcek a potřeb nebo předání vysvědčení, budeme od Vás vyžadovat předložení podepsaného čestného prohlášení a dodržování stanovených opatření pro ochranu zdraví. Podrobnosti najdete na webu školy https://www.szesby.cz/cs/node/172.