Ředitel školy vyhlásil 2. kolo přijímacího řízení na maturitní obory M (Agropodnikání a Cestovní ruch) SOŠ. Bližší podrobnosti, termíny a počty přijímaných uchazečů jsou v přiloženém souboru.