Ředitel školy vydal vnitřní nařízení k provozu školy v letošním školním roce v souladu s doporučeními MŠMT vzhledem k epidemiologické situaci v ČR.

Nařízení je k náhledu v přiloženém souboru.