Otázky spojené s globální klimatickou změnou začínají intenzivně skloňovat odborníci, laická veřejnost a dostávají se i do programů politických stran. Dopady měnícího se klimatu se v každé oblasti lidského konání mohou projevovat různě a různým způsobem se s nimi také musíme vypořádávat.

V živě streamované diskuzi prostřednictvím magazínu Universitas.cz se setkají názory

Hany Šantrůčkové, půdní bioložky z Jihočeské univerzity

Aleše Pečinky, rostlinného genetika z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky

Petra Marady, ekologického zemědělce a laureáta Ceny Josefa Vavrouška

Anny Paskové, zástupkyně Ministerstva životního prostředí

Radima Tolasze z Českého hydrometeorologického ústavu

a Tomáše Dvorského, vodohospodáře z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Diskuzi bude moderovat Jan Hradecký, geomorfolog a děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

Sledujte online diskuzi prostřednictvím magazínu Universitas.cz nebo přijďte přímo do auly Ostravské univerzity 21. září od 16 hodin.

Diskuzi pořádají české vysoké školy sdružené v projektu Partnerská síť vysokých škol pro společenskou odpovědnost.