Rozhodnutím vlády dochází v uvedeném období k přerušení prezenční teoretické výuky ve střední škole. Všichni žáci a studenti přechází na distanční formu výuky, o její podobě budou informováni třídními učiteli při páteční třídnické hodině. Povinností žáků je účast na dálkové výuce.

Výjimkou je výuka odborného výcviku, praxe a autoškoly. Této výuky se budou prezenčně účastnit žáci učebních oborů H i E v dílnách a cvičných kuchyních podle rozvrhu. Studenti maturitních oborů 1. a 2. ročníku se zúčastní prezenční výuky praxe opět podle rozvrhu. Žáci a studenti na odborném výcviku a praxi mohou počítat s ubytováním na DM.

Stravování – podle informací mají žáci nárok na školní stravování i v době distanční výuky, můžete tedy při dodržení hygienických pravidel přijít na oběd do školní jídelny. Samozřejmostí je zajištění stravování pro ubytované na DM. Ostatní žáci, kteří nechtějí na obědy docházet, si je musí odhlásit.

Pedagogičtí pracovníci školy budou v tomto období na pracovišti po dobu nutnou pro zajištění DFV a případných osobních konzultací.