Nařízením vlády dochází v uvedeném období k přerušení veškeré výuky ve střední škole i VOŠ. Všichni žáci a studenti přechází na distanční formu výuky, o její podobě byli informováni třídními učiteli. Účast na dálkové výuce je povinná. Ruší se i výuka odborného výcviku, praxe a autoškoly. Od středy 14.10.2020 je zakázáno i ubytování na DM, do této doby musí ubytovaní DM opustit.

Stravování – podle informací mají žáci nárok na školní stravování i v době distanční výuky, můžete tedy při dodržení hygienických pravidel přijít na oběd do školní jídelny v čase od 11:30 do 12:30. Ostatní žáci, kteří nechtějí na obědy docházet, si je musí odhlásit. V době podzimních prázdnin (26. - 30.10.2020) bude školní kuchyně mimo provoz.

Pedagogičtí pracovníci školy budou v tomto období na pracovišti po dobu nutnou pro zajištění DFV a případných osobních konzultací.