Žáci, kteří zahájí od středy pravidelné vyučování, tedy 3. ročníky H a E oborů a 4. ročníky M oborů, stejně jako žáci SOŠ na odborném výcviku, se musí nejpozději do úterý 13:00 hodin přihlásit ke stravování.

POZOR ZMĚNA! Źáci na distanční formě vzdělávání si mohou obědy v jídelně vyzvednout do jídlonosiče. Nemohou je konzumovat ve školní jídelně.