Z důvodu dodržování hygienických opatření v souvislosti s COVID 19 nebude strávníkovi vydán oběd v jinou dobu, než je pro něho stanovena! Toto platí od 3. 12. 2020.

Vydávání obědů do jídlonosičů:
10:50 – 11:20 – strávník rozloží jídlonosič na připravený tác

Vydávání obědů na jídelně:
11:30 – 13:40 – strávník dostane celý oběd na připravený tác

Cizí strávníci mají pro konzumaci jídla vyčleněný oddělený prostor.

Povinnosti strávníků:

  • nošení roušek je povinné s výjimkou konzumace u stolu
  • dodržování rozestupů k zajištění minimálního fyzického kontaktu
  • dezinfekce rukou