Blahopřejeme, protože tajná přání studentů byla vládou vyslyšena!

Podle nařízení vlády půjdete do školy naposledy v pátek 18.12.2020. Od 21.12.2020 vám začínají oficiálně Vánoční prázdniny, které si užijete opět poměrně dlouho.

Pokud se situace výrazně nezmění, nástup do školy bude 4.1.2021. Organizace výuky bude nastavena podle aktuální epidemiologické situace, sledujte informace na webu školy a na kanálu Komens.

Přejeme všem žákům, studentům i rodičům poklidný zbývající adventní čas, pokud možno pohodové, nestresové vánoční svátky, a doufejme, že pro vzdělávání příznivější a šťastnější nový rok 2021.