Informace pro žadatele o školení Nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Vzhledem k přetrvávajícím vládním omezením v souvislosti s pandemií coronaviru v ČR přinášíme informace ÚKZUZ k provádění nových školení a prodlužování platnosti stávajících osvědčení.

Ministerstvo zemědělství společně s ÚKZUZ vydalo tuto tiskovou zprávu.

Prosíme, dále sledujte informace o situaci na našich webových stránkách.