I přes nepříznivou situaci jsme chtěli otevřít kurz pro výkon obecných zemědělských činností. Pro malý zájem uchazečů letos tento kurz neproběhne.

Zájemci o další ročník, který by měl probíhat od prosince 2021, se mohou průběžně hlásit u Mgr. Ivo Solaře, e-mail: solar.ivo@szesby.cz nebo na telefonu: 737 947 480.