V systému Bakaláři bude od středy 27.1.2021 zveřejněna pololetní klasifikace žáků naší školy.
Najdete ji po Vašem přihlášení na webovém rozhraní Bakalářů na záložce Klasifikace/Pololetní klasifikace.
Návod, kde ji najít, případně pro zobrazení v mobilním zařízení je v tomto odkazu:
Návod na zobrazení pololetní klasifikace
Je nám všem zřejmá složitost současné doby (málo početné podklady pro uzavření známek) , proto uvádím, že  případné námitky (nesouhlas) proti klasifikaci můžete adresovat na třídní učitele.
Věřím ale, že ke všem naši pedagogové přistupovali korektně a současné známky jsou naopak mnohem lepší oproti klasifikaci při prezenční výuce.