Přestože jsme všichni doufali v návrat alespoň některých studentů do školy, situace je jiná. Na základě krizového opatření vlády č. 200 ze dne 26.2.2021 střední školy nadále poskytují vzdělávání distančním způsobem. Osobní konzultace a konání opravných a komisionálních zkoušek jsou zatím možné.

Věřte, že uděláme vše pro to, abychom se s Vámi osobně setkali v co nejbližším termínu.