Ředitel VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem rozhodl o nepotřebnosti stroje ZETOR 7011. Prodej tohoto zařízení proběhne obálkovou metodou po schválení zřizovatelem školy - Krajem Vysočina. Nejzazší termín vyhlášení prodeje je naplánován do konce měsíce dubna.