V pátek 11. června 2021 proběhlo v prostorách školy slavnostní vyřazení absolventů maturitních oborů Agropodnikání a Cestovní ruch. Všem úspěšným gratulujeme a přejeme spoustu dalších úspěchů nejen v dalším studiu či budoucím povolání, ale i v osobním životě.