Ve středu zahájíme nový školní rok 2021/22. Rozpis učeben pro jednotlivé třídy i s třídními učiteli (u některých tříd došlo ke změnám) je v přiloženém souboru.

Podle pokynů MŠMT budou žáci první školní den preventivně testováni (následně 6. a 9. září). Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. V těchto případech předloží žák třídnímu učiteli první den příslušné potvrzení, které si nesmí zapomenout.

V platnosti zůstává nařízení o nošení ochrany dýchacích cest (respirátor, nanorouška) ve společných prostorech školy.