Přijďte nabrat informace o škole, jejích partnerech a vyzkoušet si nabízené aktivity.