Zájemci o minimální zemědělské vzdělání se mohou stále ještě přihlásit do Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností, který bude zahájen v pátek 7. ledna 2022 v 9:00 hodin ve sborovně školy. Zde se dozvíte bližší podrobnosti o termínech a průběhu výuky, podmínkách absolvování a další informace. Pro aktuální kurz uplatníme kombinovanou formu výuky, tj. prezenční i distanční formy studia.