Za školní rok 2020/2021 se VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem dostala mezi 10 nejlépe hodnocených škol v Kraji Vysočina Klubem zaměstnavatelů.