Upozorňujeme zájemce o studium, kteří dostali vyrozumění o přijetí ke studiu bez přijímacích zkoušek, na povinnost odevzdat zápisový lístek do 10 dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení, tedy nejpozději do 8.5.2022.

Zápisový lístek můžete zaslat poštou nebo odevzdat v kanceláři VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343.