Připomínáme povinnost odevzdat zápisový lístek nejpozději do 8.5.2022.

Pokud budete žádat o ubytování na DM, vyplňte přihlášku k ubytování a zašlete do školy do konce června.

Pokud budete mít zájem o stravování ve školní jídelně, vyplňte přihlášku ke stravování a zašlete do školy do konce června.