Na sále domova mládeže se v pátek 20. května 2022 uskutečnilo slavnostní vyřazení absolventů maturitních oborů Agropodnikání a Cestovní ruch. Všem úspěšným absolventům gratulujeme a přejeme spoustu dalších úspěchů nejen v dalším studiu či budoucím povolání, ale i v osobním životě.

HTML galerie Zonerama
Vyřazení maturantů 2022