V pátek 17. června 2022 proběhlo v atriu naší školy slavnostní vyřazení absolventů učebních oborů Automechanik, Farmář, Opravář zemědělských strojů, Strojní mechanik, Kuchařské práce a Zámečnické práce ve stavebnictví.

Velké poděkování patří učitelům, mistrům odborného výcviku a všem zaměstnancům naší školy za kladný přístup ke studentům.
Úspěšným absolventům gratulujeme a přejeme spoustu dalších úspěchů nejen v dalším studiu či budoucím povolání, ale i v osobním životě.

HTML galerie Zonerama
Vyřazení absolventů učebních oborů 2022