Opět připravujeme kurz pro výkon obecných zemědělských činností.

Je určen pro aktivní zemědělce, kteří neabsolvovali některý ze zemědělských učebních nebo studijních oborů a chtějí splnit základní kvalifikační požadavky podle akreditace MZe čj. 37061/2008-18010. Organizace výuky: od prosince 2022 (ledna 2023) do března (dubna) 2023, vždy v pátek a sobotu od 8,00 do cca 16,00 hodin.

Kurz se otvírá při minimálním počtu 7 – 8 uchazečů, zájemce budeme kontaktovat e-mailem, nebo na mobilní telefon.

Cena kurzu 15 000,- Kč.

Kurz je spořádán do modulů, ukončením každého z modulů je zápočet, ukončení kurzu je prováděno obhajobou závěrečné práce.

Přihlášky: Mgr. Ivo Solař, tel.:737 947 480, e-mail: solar.ivo@szesby.cz