Halloween je keltský svátek s historií sahající až do doby před naším letopočtem. Den 31. října byl hranicí mezi dvěma hlavními periodami (létem a zimou). Keltové tento den vnímali jako pomezí, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. 

Tak i žáci na DM oslavili dušičkové svátky svou Halloweenskou stezkou v areálu školy. Po setmění se vydali po malých skupinkách strašidelnou stezkou k různým stanovištím, aby zde splnili zadané úkoly. Po absolvování této stezky ještě uspořádali na sále DM turnaj ve „vodaponku“.

Vítězům gratulujeme a organizátorům celého večera děkujeme.

HTML galerie Zonerama
Halloween